Qué desexa consultar?

EIEL de Lugo

Acerca da EIEL

A Enquisa de Infraestrutura e Equipamientos Locais (EIEL) é o instrumento básico de análise e valoración das necesidades de dotacións locais para efectos da cooperación económica local do estado. Está elaborada polas Deputacións Provinciais seguindo unha metodoloxía común, contándose coa colaboración técnica do grupo EIEL-Gestión dependente do Ministerio de Política Territorial y Función Publica.